Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

47 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 121/2003 z dnia 2003-12-01

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zmianami) oraz § 16 Uchwały Nr III/20/2002 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 21 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 - Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 429.213 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 1.248 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 1.248 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 304.865 zł
   • rozdział 85301 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 4.865 zł
   • rozdział 85304 - Rodziny zastępcze - 300.000 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 70.000 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 70.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych, z tego:
   • dział 853 - Opieka społeczna - 53.100 zł
   • rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów - 53.100 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 10.336 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych, z tego:
   • dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 1.900 zł
   • rozdział 01021 - Inspekcja Weterynaryjna - 1.900 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 8.436 zł
   • rozdział 85316 -Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 8.436 zł
 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 429.213 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 1.248 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 1.248 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 304.865 zł
   • rozdział 85301 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 4.865 zł
   • rozdział 85304 - Rodziny zastępcze - 300.000 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 70.000 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 70.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych, z tego:
   • dział 853 - Opieka społeczna - 53.100 zł
   • rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów - 53.100 zł
 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 10.336 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych, z tego:
   • dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 1.900 zł
   • rozdział 01021 - Inspekcja Weterynaryjna - 1.900 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 8.436 zł
   • rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 8.436 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się, zgodnie z :

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 449/2003 z dnia 15 listopada 2003r., które zwiększa Powiatowi dotację celową w dziale 853 - Opieka społeczna, i tak
  • zmniejszono rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, §2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 8.436 zł;
  • zwiększono rozdział 85301 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, §2130 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 4.865 zł; z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 448/2003 z dnia 15 listopada 2003r., które zmniejsza Powiatowi dotację celową w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01021 - Inspekcja Weterynaryjna, §2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.900 zł; w związku z potrzebą dostosowania planu dotacji na zadnia z zakresu inspekcji weterynaryjnej do faktycznego wykonania.
 3. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 438/2003 z dnia 14 listopada 2003r., które zwiększa Powiatowi dotację celową w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, §2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 53.100 zł; z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz na pokrycie kosztów podróży repatriantów do Polski.
 4. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 440/2003 z dnia 14 listopada 2003r., które zwiększa Powiatowi dotację celową (z rez. cel. budżetu państwa cz. 83, poz. 93) w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdziale 85304 - Rodziny zastępcze, §2130 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 300.000 zł; z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych,
 5. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 434/2003 z dnia 13 listopada 2003r., które zwiększa Powiatowi dotację celową:
  • w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, §2130 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 1.248 zł; z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej w sesji letniej.
  • W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, §2130 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 70.000 zł; z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów dla młodzieży wiejskiej.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2003-12-24 09:50:56
data ostatniej aktualizacji: 2003-12-24 09:50:56

Strona odwiedzona 902 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.