Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

26 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 56/2003 z dnia 2003-05-20

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003

Na podstawie art. 128, ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) - Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 269.498 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 853 - Opieka społeczna - 269.498 zł
   • rozdział 85301 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 269.498 zł
 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 269.498 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 853 - Opieka społeczna - 269.498 zł
   • rozdział 85301 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 269.498 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego:

Nr 175/2003 z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2003 rok, które zwiększa Powiatowi (z rez. cel. budżetu państwa cz. 83, poz. 28) dotację w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdziale 85301 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, §213 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 269.498 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym na skutki wprowadzonego w 2002r. III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela oraz na pomoc pieniężną dla usamodzielniających się osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2003-07-21 14:34:36
data ostatniej aktualizacji: 2003-07-21 14:34:36

Strona odwiedzona 909 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.