Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

49 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 124/2003 z dnia 2003-12-17

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003.

Na podstawie art. 61b ustawy z dnia 1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. z 1998r. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 63.577 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 853 - Opieka społeczna - 63.577 zł
   • rozdział 85304 - Rodziny zastępcze - 63.577 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 63.577 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 853 - Opieka społeczna - 63.577 zł
   • rozdział 85301 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 63.577 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmiany dotyczą przeniesienia środków finansowych z rozdziału 85301 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze na rozdział 85304 - Rodziny zastępcze.

Plan budżetu na rok 2003 na usamodzielnienia i kontynuowanie nauki dla wychowanków domów dziecka (85301) zamknie się kwotą 210.018 zł, natomiast do dnia 15.11.03r. zostały uwzględnione wnioski na kwotę 146.441 zł. Jednocześnie w rozdziale 85304 - Rodziny zastępcze, wychowankowie tych rodzin złożyli wnioski na pomoc rzeczową na kwotę 68.000 zł. W związku z powyższym niewykorzystana kwota 63.577 zł w rozdziale 85301 pokryje w części zobowiązania z tytułu pomocy rzeczowej w rozdziale 85304.

Zmiana w/w kwoty dotyczy dotacji przyznanej zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 12/20032 z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2003r., którym ustalone zostały dla Powiatu ostateczne kwoty dotacji celowych na rok bieżący.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2003-12-24 10:01:54
data ostatniej aktualizacji: 2003-12-24 10:01:54

Strona odwiedzona 1008 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.