Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

49 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 125/2003 z dnia 2003-12-17

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zmianami) oraz § 16 Uchwały Nr III/20/2002 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 21 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 - Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 46.198 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 32.923 zł
   • rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - 26.560 zł
   • rozdział 80123 - Licea profilowane - 3.363 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 3.000 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 5.240 zł
   • rozdział 85318 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 5.240 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 200 zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 200 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych, z tego:
   • dział 851 - Ochrona zdrowia - 2.182 zł
   • rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 2.182 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 5.653 zł
   • rozdział 85318 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 4.600 zł
   • rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.053 zł
  • Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 46.198 zł
   • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
    • dział 801 - Oświata i wychowanie - 32.923 zł
    • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 23.720 zł
    • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 3.363 zł
    • rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne - 1.500 zł
    • rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 4.340 zł
    • dział 853 - Opieka społeczna - 5.240 zł
    • rozdział 85318 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 5.240 zł
    • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 200 zł
    • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 200 zł
   • z tytułu realizacji zadań zleconych, z tego:
    • dział 851 - Ochrona zdrowia - 2.182 zł
    • rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 2.182 zł
    • dział 853 - Opieka społeczna - 5.653 zł
    • rozdział 85318 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 4.600 zł
    • rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.053 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się ze względu na:

 1. wynikające braki środków finansowych w placówkach opiekuńczo-wychowawczy na wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników, Zarząd wyraził zgodę na przeniesienie możliwych środków z paragrafów przeznaczonych na wydatki rzeczowe na §4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników; Uchwała ta wprowadza takie zmiany w oparciu o wnioski, które wpłynęły od poszczególnych dyrektorów jednostek oświatowych.
 2. zmiany między paragrafami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, które pokrywają ewentualne braki na poszczególnych paragrafach wydatkowych w jednostce;
 3. zmniejszenie w rozdziale 80145 - Komisje egzaminacyjne; które przeznaczono na dofinansowanie konkursu gastronomicznego pt. "Spotkania kulinarne - wariacje rybne". Których organizatorem jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie.
 4. zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 452/2003 z dnia 15 listopada 2003r., które dokonuje zmian w planie dotacji celowych przyznanych Powiatowi w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, polegających na przeniesieniu dotacji między zadaniami, poprzez:
  • zmniejszenie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, o kwotę 1.492 zł,
  • zwiększenie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, o kwotę 1.492 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2003-12-24 10:07:50
data ostatniej aktualizacji: 2003-12-24 10:07:50

Strona odwiedzona 954 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.