Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

49 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 126/2003 z dnia 2003-12-17

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 3 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zmianami) oraz § 16 Uchwały Nr III/20/2002 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 21 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 - Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 26.361 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  • dział 758 - Różne rozliczenia - 26.361 zł
  • rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 26.361 zł
 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 168.670 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 136.361 zł
   • 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 28.541 zł
   • 80120 - Licea ogólnokształcące - 96.275 zł
   • 80130 - Szkoły zawodowe - 11.545 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 32.309 zł
   • rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - 32.309 zł
 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 142.309 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 758 - Różne rozliczenia - 20.000 zł
   • 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 20.000 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 107.309 zł
   • 80120 - Licea ogólnokształcące - 52.514 zł
   • 80130 - Szkoły zawodowe - 27.795 zł
   • 80195 - Pozostała działalność - 27.000 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 15.000 zł
   • rozdział 85495 - Pozostała działalność - 15.000 zł
  § 2

  Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UZASADNIENIE

  Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych powiatu, wynikających z przesunięć między rozdziałami jak również w wyniku zwiększenia subwencji oświatowej z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa (26.361 zł). A ponadto w związku z trudną sytuacją finansową w oświacie projektuje się zaangażowanie rezerwy ogólnej w wysokości 20.000 zł.


  Załączniki do uchwały:

  data opublikowania: 2003-12-24 10:11:04
  data ostatniej aktualizacji: 2003-12-24 10:11:04

  Strona odwiedzona 1001 razy
  Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
  Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.