Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

52 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 141/2004 z dnia 2004-01-14

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

Na podstawie art. 94, ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Burmistrzów i Wójtów gmin wchodzących w skład powiatu gryfińskiego oraz samorządu aptekarskiego, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego ustala się jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 94, ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie ustala zarząd powiatu po zasięgnięciu opinii Wójtów i Burmistrzów gmin z terenu powiatu oraz samorządu aptekarskiego.

W dniu 10 lipca 2003 r. wpłynął do Starostwa Powiatowego w Gryfinie wniosek podpisany przez wszystkich właścicieli aptek ogólnodostępnych w Gryfinie wnioskujących o zmianę formy prowadzenia dyżurów nocnych i niedzielno - świątecznych w aptekach, które prowadzą. Zaproponowali, aby dokonać zmiany dyżurów nocnych z dotychczasowej - całodobowej formy na dyżur w nocy do godz. 22.00 w dni powszednie i soboty a dyżury niedzielno - świąteczne na godz. otwarcia aptek od 16.00 do 20.00.

Powyższy wniosek odnosił się tylko do aptek z terenu Gryfina.

Właściciele aptek w Mieszkowicach, Cedyni i Chojnie (tylko jedna apteka w centrum miasta) wyrazili zgodę na ustalenie takich godzin pracy aptek, aby poszczególne apteki (wg własnych ustaleń) mogły pełnić dyżury dla mieszkańców południowej części powiatu.

Następnie zgodnie z art. 94, ust. 2 wystąpiono do wójtów i burmistrzów gmin powiatu gryfińskiego oraz samorządu aptekarskiego o wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały dot. nowego rozkładu godzin pracy aptek. Otrzymano sześć pozytywnych opinii (Banie, Stare Czarnowo, Moryń, Mieszkowice, Cedynia i samorząd aptekarski) i cztery negatywne opinie (Gryfino, Chojna, Widuchowa i Chojna). Po rozważeniu wszystkich opinii i rozważeniu wniosku gryfińskich aptekarzy Zarząd uznał za zasadne ustalenie rozkładu godzin pracy aptek na dotychczasowych, obowiązujących zasadach.

Zarząd Powiatu w Gryfinie miał powrócić do rozważenia wniosku aptekarzy gdyby został ponowiony do 31.12.2003 r. wraz z wykazem zakupów w godzinach nocnych dotyczących leków ratujących życie, środków higienicznych, środków antykoncepcyjnych i innych. Analiza działalności aptek w godzinach nocnych w okresie kilku miesięcy pozwoliłoby na ponowne rozpatrzenie sprawy w oparciu o przedstawione fakty. Do dnia 12 stycznia 2004 r. taki wniosek nie wpłynął do Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

W dniu 29.09.2003 r. na X Sesji Rady Powiatu w Gryfinie radna Gabriela Kotowicz złożyła interpelację w sprawie uwzględnienia w nowej uchwale Zarządu Powiatu - dot. godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gryfińskiego - dyżurów aptek w Mieszkowicach, Cedyni i Chojnie tak jak to było określone w projekcie uchwały przedstawionym wójtom i burmistrzom do zaopiniowania.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-01-23 08:41:47
data ostatniej aktualizacji: 2004-01-23 08:41:47

Strona odwiedzona 947 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.