Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

55 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 153/2004 z dnia 2004-02-16

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zmianami) oraz § 18 Uchwały Nr XII/120/2003 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 - Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 748.074 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 750 - Administracja publiczna 175.000 zł
    • - rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe - 175.000 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie 294.377 zł
    • - rozdział 80102 - Szkoły specjalne - 19.517 zł
    • - rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - 37.582 zł
    • - rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 112.996 zł
    • - rozdział 80123 - Licea profilowane - 30.057 zł
    • - rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 88.100 zł
    • - rozdział 80195 - Pozostałe usługi - 6.125 zł
   • dział 851 - Ochrona zdrowia 4.296 zł
    • - rozdział 80156 - środki na ubezpieczenia zdrowotne - 4.296 zł
     oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 99.401 zł
    • - rozdział 85403 -Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 223 zł
    • - rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - 40.362 zł
    • - rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 14.423 zł
    • - rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - 44.393 zł

  • z tytułu realizacji zadań zleconych, z tego:
   • dział 750 Administracja publiczna 175.000 zł
    • - rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 175.000

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 748.074 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 750 - Administracja publiczna 175.000 zł
    • - rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe - 175.000 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie 294.377 zł
    • - rozdział 80102 - Szkoły specjalne - 19.517 zł
    • - rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - 37.582 zł
    • - rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 112.996 zł
    • - rozdział 80123 - Licea profilowane - 30.057 zł
    • - rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 88.100 zł
    • - rozdział 80195 - Pozostałe usługi - 6.125 zł
   • dział 851 - Ochrona zdrowia 4.296 zł
    • - rozdział 80156 - środki na ubezpieczenia zdrowotne - 4.296 zł
     oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 99.401 zł
    • - rozdział 85403 -Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 223 zł
    • - rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - 40.362 zł
    • - rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 14.423 zł
    • - rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - 44.393 zł

  • z tytułu realizacji zadań zleconych, z tego:
   • dział 750 Administracja publiczna 175.000 zł
    • - rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 175.000zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie dokonuje się w związku z błędnym zakwalifikowaniem przez jednostki oświatowe na etapie planowania budżetu paragrafów "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń", "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" do grupy wydatków bieżących pn. "Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń".


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-02-19 11:33:34
data ostatniej aktualizacji: 2004-02-19 11:33:34

Strona odwiedzona 895 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.