Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

58 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 191/2004 z dnia 2004-03-17

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.

Na podstawie art. 128 ust.1. pkt. 1, ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zmianami) oraz § 18 Uchwały Nr XII/120/2003 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 - Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 73.300 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych, z tego:
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne - 67.000 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 67.000 zł
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6.000 zł
   • rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 6.000 zł
 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 73.300 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych, z tego:
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne - 67.000 zł
   • rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 67.000 zł
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6.000 zł
   • rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności -6.000 zł
§ 2
 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 2.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 852 -Opieka społeczna - 2.000 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 2.000 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 2.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 852 -Opieka społeczna - 2.000 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 2.000 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się, zgodnie z :

 1. Z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1-Gab-3011/1/5/04 w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2004dla Powiatu Gryfińskiego.

Zmianom uległy wielkości dotacji celowych na zadania bieżące z zakres administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz dotacje na zadania własne bieżące realizowane przez powiat.

 • Zwiększono następujące dotacje:
  • w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne, w rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono dotacje o kwotę 67.000 zł,
  • w dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności o kwotę 6.000 zł
 • Zmniejszeniu uległa dotacja na działalność palcówek opiekuńczo-wychowawczych dział 852 rozdział 85201 o kwotę 2.000 zł

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-04-02 12:10:17
data ostatniej aktualizacji: 2004-04-02 12:10:17

Strona odwiedzona 883 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.