Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

59 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 192/2004 z dnia 2004-03-24

w sprawie miejscowego uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania tymczasowego budynku magazynowego przetworów rolnych na budynek głęboko mrożonych zlokalizowany na działce nr 200/5 w obr. Radziszew, gm. Gryfino

Na podstawie art. 17 pkt 7a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. u. z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu uzgadnia projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania tymczasowego budynku magazynowego przetworów rolnych na budynek magazynowy z przeznaczeniem do przechowywania produktów głęboko mrożonych zlokalizowany na działce nr 200/5 w obr. Radziszewo, gm. Gryfino pod warunkiem uwzględnienia poniższych uwag:

 1. z treści projektu przedmiotowej decyzji należy w pkt. 5 wykreślić następującą treść: "pod względem zastosowanych rozwiązań funkcjonalno - technicznych z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego (art. 71. Dz. U. 03.207.2016) oraz uzyskanie stosownej decyzji w trybie art. 32" ze względu na brak podstaw prawnych - zgodnie z ustawą - Prawo budowlane,
 2. w treści przedmiotowej decyzji należy dopisać następującą treść: "inwestor zobowiązany jest wystąpić do właściwego organu administracji budowlanej i uzyskać decyzję w trybie art. 71 ust. 1 ustawy Prawo budowlane na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego"
 3. w pkt. 6 przedmiotowej decyzji należy wykreślić następującą treść: "w związku ze zmianą intensywności wykorzystania istniejącej infrastruktury drogowej należy dokonać uzgodnienie warunków wykorzystania dróg z ich zarządcami" ze względu na brak uzasadnienia prawnego
 4. w pkt 8 przedmiotowej decyzji należy określić rodzaj, wielkość i zasięg oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze
 5. pkt 5 pouczenia przedmiotowej decyzji jest nieprecyzyjny. Należy uściślić jaka decyzja wiąże jaki organ.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

data opublikowania: 2004-04-02 12:11:25
data ostatniej aktualizacji: 2004-04-02 12:11:25

Strona odwiedzona 813 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.