Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

59 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 202/2004 z dnia 2004-03-24

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.

Na podstawie art. 128 ust.2 pkt.1 oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zmianami) oraz § 18 Uchwały Nr XII/120/2003 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 - Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 60.200 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 47.200 zł
   • rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 47.200 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 13.000 zł
   • rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 13.000 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 60.200 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 47.200 zł
   • rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 47.200 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 13.000 zł
   • rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 13.000 zł
§ 2
Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku:

 1. Z wnioskiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie o zwiększenie planu wydatków budżetowych poszczególnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd powiatowy z tytułu częściowego dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  Zgodnie z art. 70 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) w uchwale budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 wyodrębniono środki na finansowanie na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd powiatu gryfińskiego.
  W związku z przewidywanymi zmianami organizacyjnymi w działalności Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie proponuje się przekazać tej jednostce środki finansowe na wydatki z w/w tytułu w dwóch ratach (obecnie na I półrocze roku budżetowego 2004).
  Podejmowanie decyzji o kierowaniu na szkolenie lub dofinansowanie szkolenia pracowników ze środków budżetowych należy do kompetencji kierownika jednostki organizacyjnej.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-04-02 12:21:34
data ostatniej aktualizacji: 2004-04-02 12:21:34

Strona odwiedzona 868 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.