Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

59 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 203/2004 z dnia 2004-03-24

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.

Na podstawie art. 128 ust.2 pkt.1 oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zmianami) oraz § 18 Uchwały Nr XII/120/2003 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 - Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 5.800 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 5.800 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 5.800 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 5.800 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 5.800 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 5.800 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z koniecznością wniesienia przez ZSP w Mieszkowicach wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia związanego z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi z obszarów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach wystąpił z wnioskiem do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o bezzwrotną pomoc finansową w kwocie 15.000 zł na w/w działalność. Realizacja przedsięwzięcia wg umowy obejmuje szkolenie 35 uczestników oraz zakup niezbędnych środków dydaktycznych. Szkoła z tego tytułu musi wnieść jako wkład własny kwotę 5.800 zł. Powyższa kwota zostanie pokryta ze środków będących w dyspozycji Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-04-02 12:22:06
data ostatniej aktualizacji: 2004-04-02 12:22:06

Strona odwiedzona 870 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.