Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

60 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 212/2004 z dnia 2004-04-14

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004

Na podstawie art. 128, ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 Uchwały Nr XII/120/2003 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 29 grudnia 2003 r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 92.429 zł
   z tytułu realizacji zadań zleconych:
   dział 710 - Działalność usługowa - 92.429 zł
   rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 92.429 zł
 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 92.429 zł
   z tytułu realizacji zadań zleconych:
   dział 710- Działalność usługowa - 92.429 zł
   rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 92.429 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 82/2004 z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie na zakupy inwestycyjne, w tym na zakup samochodu służbowego (35.000 zł)
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 102/2004 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego o kwotę 52.429 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie na sfinansowanie:
  • skutków przechodzących z 2003 r. z tyt. zwiększenia zatrudnienia od dnia 1 listopada 2003 r. o jeden etat w grupie członków korpusu służby cywilnej w kwocie 40.144 zł, z tego:
   • wynagrodzenie wraz z pochodnymi 29.334 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące 10.810 zł,
  • wydatków związanych ze zwiększeniem zatrudnienia od dnia 1 kwietnia 2004 r. o 0,5 etatu w grupie członków korpusu służby cywilnej na obsługę finansowo- księgowo-kadrową w kwocie 12.285 zł, z tego:
   • wynagrodzenie wraz z pochodnymi 11.095 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące 1.190 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-04-20 10:07:41
data ostatniej aktualizacji: 2004-04-20 10:07:41

Strona odwiedzona 820 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.