Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

62 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 237/2004 z dnia 2004-05-05

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego wraz z infrastrukturą położonego na działce nr 233 miejscowości Glinna

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu uzgadnia projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego wraz z infrastrukturą położonego na działce nr 233 miejscowości Glinna pod warunkiem uwzględnienia poniższych uwag:

 1. w projekcie przedmiotowej decyzji brak precyzyjnego określenia przedmiotu inwestycji. Należy określić co mieści się pod pojęciem "niezbędna infrastruktura techniczna",
 2. w pkt. 2.2 lit. b) przedmiotowego projektu decyzji błędnie określono parametry techniczne projektowanej zabudowy jako budynku mieszkalnego
 3. w pkt. 2.2 lit. c) przedmiotowego projektu decyzji brak odzwierciedlenia nieprzekraczalnej linii zabudowy na załączniku graficznym będącym częścią integralną decyzji
 4. w pkt. 2.5 lit. b) przedmiotowego projektu decyzji błędnie wpisano nr działki w której istnieje infrastruktura techniczna. Działki nr 23 nie obejmuje załącznik graficzny do decyzji
 5. w pkt. 3 przedmiotowego projektu decyzji dotyczącym linii rozgraniczających teren inwestycji brak ich uwidocznienia na załączniku graficznym będącym częścią integralną decyzji
 6. w uzasadnieniu przedmiotowej decyzji brak odniesienia do art. 61 ust. 1 pkt. 4 dotyczącym wymogu uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
 7. brak prawnego uzasadnienia dla powoływania się w przedmiotowej decyzji na zgodę współwłaścicieli działki nr 233 celem usankcjonowania projektowanej lokalizacji nowej zabudowy. Uzasadnienie dla nowej lokalizacji może wynikać jedynie z przeprowadzonej analizy bądź na podstawie innych przepisów szczególnych.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

data opublikowania: 2004-05-17 13:17:57
data ostatniej aktualizacji: 2004-05-17 13:17:57

Strona odwiedzona 1002 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.