Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

63 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 257/2004 z dnia 2004-05-19

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz §18 Uchwały Nr XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 14.989 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 852-Pomoc społeczna - 14.989 zł
   • rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 14.989 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 14.989 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 852- Pomoc społeczna - 14.989 zł
   • rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 14.989 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 14.989 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 852-Pomoc społeczna - 14.989 zł
   • rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 14.989 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 14.989 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 852- Pomoc społeczna - 14.989 zł
   • rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 14.989 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
  Zmian w planie wydatków i dochodów dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 154/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2004 rok, w którym dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w dziale 852- Pomoc społeczna, polegających na:
 • zmniejszeniu dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 14.989 zł,
 • zwiększeniu dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 14.989 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-05-31 14:22:53
data ostatniej aktualizacji: 2004-05-31 14:22:53

Strona odwiedzona 856 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.