Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

64 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 259/2004 z dnia 2004-05-26

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz §18 Uchwały Nr XII/120/2003 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 134.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 134.000 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 134.000 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 134.000 zł
   z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 758 - Różne rozliczenia - 134.000 zł
   • rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 134.000 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Zarząd Powiatu w Gryfinie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dotyczącego dofinansowania zakupu środków transportu do przewozu osób niepełnosprawnych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Dofinansowanie tego zakupu ze środków PFRON w ramach realizacji Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami stanowi kwotę 460.000 zł. Środki własne jednostek możliwe do uzyskania ze sprzedaży starych pojazdów stanowią kwotę około 20.000 zł. Część zakupu w kwocie 134.000 zł zostanie dofinansowana z rezerwy budżetowej Powiatu Gryfińskiego.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-06-15 12:32:39
data ostatniej aktualizacji: 2004-06-15 12:32:39

Strona odwiedzona 868 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.