Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

31 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 71/2003 z dnia 2003-07-01

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003

Na podstawie art. 128, ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 5.083 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych, z tego:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 1.083 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.083 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 4.000 zł
   • rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 4.000 zł
 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 5.083 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych, z tego:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 1.083 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.083 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 4.000 zł
   • rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 4.000 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 239/2003 z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2003 rok, które zwiększa Powiatowi (z rez. cel. budżetu państwa cz. 83, poz. 60 i 75) dotację w ogólnej wysokości 5.083 zł w:

 • dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami §2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.083 zł z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Gryfińskiego z dnia 28 kwietnia 2003r. Nr GN.IV.7221-1/2003 na rzecz Zbigniewa i Czesławy Drejas, za przejętą z dniem 1 stycznia 1999r. na własność Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, nieruchomość zajętą pod drogę publiczną-wojewódzką;

 • dziale 853 - Opieka społeczna, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności §2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2003-07-21 16:24:33
data ostatniej aktualizacji: 2003-07-21 16:24:33

Strona odwiedzona 779 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.