Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

68 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 310/2004 z dnia 2004-06-30

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz §18 Uchwały Nr XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 105.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 105.000 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 105.000 zł
 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 105.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 105.000 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 105.000 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków i dochodów dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 231/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2004 rok, które przyznaje Powiatowi dotację celową na kwotę 105.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2004 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - zgodnie z "Paktem dla rolnictwa i obszarów wiejskich".


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-07-09 14:47:40
data ostatniej aktualizacji: 2004-07-09 14:47:40

Strona odwiedzona 859 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.