Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

68 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 314/2004 z dnia 2004-06-30

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zmianami) oraz w związku z Uchwałą Rady Powiatu Gryfińskiego Nr XVI/184/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 - Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/184/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykonanie powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Pismem Ministra Finansów ST 3-4822-4/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r., które przyznaje Powiatowi Gryfińskiemu kwotę 318.700 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki rezerwy przeznaczone są na uzupełnienie dochodów powiatu po zmianie systemu finansowania zadań pomocy społecznej w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych.
 2. Zawartymi porozumieniami Nr 1/2004 z Miastem Szczecin oraz Nr 2/2004 z Powiatem Rybnickim, dotyczącymi umieszczenia dzieci z powyższych powiatów w rodzinach zastępczych w Powiecie Gryfińskim. Na mocy porozumień do budżetu powiatu wpłyną środki finansowe w kwocie 21.330 zł.
 3. Przyznaniem środków finansowych w celu realizacji niezbędnych zadań umożliwiających właściwe funkcjonowanie Wydziału Komunikacji i Transportu oraz jego Oddziału zamiejscowego w Chojnie. Środki w wysokości 40.000 zł przeznaczone zostaną na zakup odpowiedniego sprzętu komputerowego i wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia ewidencji kierowców oraz pojazdów.
 4. Przeznaczeniem środków w wysokości 100.000 zł na dokumentację techniczną niezbędną do procesu relokacji Domu Dziecka z Binowa do Chojny.
 5. Przeznaczeniem środków w kwocie 44.700 zł na obsługę kredytów zaciągniętych przez Powiat Gryfiński.
 6. Pozytywnym rozpatrzeniem przez Zarząd Powiatu w Gryfinie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dotyczącego dofinansowania zakupu środków transportu do przewozu osób niepełnosprawnych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Dofinansowanie tego zakupu ze środków PFRON w ramach realizacji Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami stanowi kwotę 460.000 zł. Środki własne jednostek możliwe do uzyskania ze sprzedaży starych pojazdów stanowią kwotę około 20.000 zł. Część zakupu w kwocie 134.000 zł zostanie dofinansowana ze środków Powiatu Gryfińskiego.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-07-09 14:50:29
data ostatniej aktualizacji: 2004-07-09 14:50:29

Strona odwiedzona 786 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.