Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

69 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 328/2004 z dnia 2004-07-07

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz §18 Uchwały Nr XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 64.556 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 600 - Transport i łączność - 21.500 zł
   • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 21.500 zł
   • dział 801- Oświata i wychowanie - 43.056 zł
   • rozdział 80102 -Szkoły podstawowe specjalne - 43.056 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 64.556 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 600 - Transport i łączność - 21.500 zł
   • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 21.500 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 43.056 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 43.056 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków i dochodów dokonuje się:

 1. Zgodnie z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o dokonanie zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80102 - Szkoły podstawowe specjalne i 80195 - Pozostała działalność o kwotę o kwotę 43.056 zł
 2. W związku z przekazaniem zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych na terenie miast: Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko Zdrój zwiększył się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na zadania zlecane gminom na podstawie porozumień. Zwiększony plan wydatków na w/w zadania zostanie pokryty poprzez zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie o/ Banie o kwotę 21.500 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-08-02 13:42:25
data ostatniej aktualizacji: 2004-08-02 13:42:25

Strona odwiedzona 855 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.