Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

71 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 337/2004 z dnia 2004-07-19

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 zmiany: Dz.U. Nr 45poz 391 z 2003 r.Dz.U. Nr 65 poz. 594 z 2003 r, Dz.U Nr 166poz.1611 z 2003r., Dz.U.Nr 189 poz.1851z 2003r, Dz.U. Nr 19 poz 177, Dz.U. 2003 Nr 45.poz.391,Dz.U. 2003 Nr 5. poz.594, Dz.U. 2003 Nr 166. poz.1611, Dz.U. 2003 Nr 189. poz. 1851, , Dz.U. 2003 Nr 96. poz. 874, Dz.U. 2004 Nr 19. poz.177, Dz.U. 2004 Nr 93. poz. 890, Dz.U. 2003 Nr 166. poz.1611, Dz.U. 2004 Nr 93. poz. 890, Dz.U. 2004 Nr 123. poz.1291, Dz.U. 2004 Nr 121. poz. 1264) oraz §18 Uchwały Nr XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 20.374 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 851 - Ochrona zdrowia - 20.374 zł
   • rozdział 85111 - Szpitale ogólne - 20.374 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 20.374 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 758 Różne rozliczenia - 20.374 zł
   • rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 20.374zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Odpłatnym przyjęciem przez Powiat Gryfiński od Gminy Gryfino dokumentacji zawierającej:
  • Opracowania studium wykonalności pn. Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Budowa windy", wykonanego przez Zespół Konsultantów Agencji Konsultingowo - Marketingowej "Conmar" s.c. M. Adamowicz i A. Bieńko o wartości brutto 13.664 zł.
  • Aktualizację kosztorysów inwestorskich pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie przy ul. Parkowej 5" o wartości brutto 1.220 zł.
 2. Przeznaczeniem środków w wysokości 2.440 zł z rezerwy Powiatu Gryfińskiego na sporządzenie studium wykonalności projektu pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie". Sporządzenie wyżej wymienionego studium wykonalności jest niezbędne do złożenia jako załącznik projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 3. Przeznaczeniem środków z rezerwy budżetowej Powiatu Gryfińskiego w wysokości 3.050 zł na zlecenie wykonania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji pod nazwą: " Rozbudowa budynku Szpitala - budowa windy". Sporządzenie wyżej wymienionej specyfikacji technicznej jest niezbędne do rozpisania przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na wyżej wymieniona inwestycję, stanowi to niezbędny załącznik Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opisujący przedmiot zamówienia.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-08-02 13:56:37
data ostatniej aktualizacji: 2004-08-02 13:56:37

Strona odwiedzona 933 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.