Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

71 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 338/2004 z dnia 2004-07-19

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Zmiany: Dz.U. Nr 45poz 391 z 2003 r.Dz.U. Nr 65 poz. 594 z 2003 r, Dz.U Nr 166poz.1611 z 2003r., Dz.U.Nr 189 poz.1851z 2003r, Dz.U. Nr 19 poz 177, Dz.U. 2003 Nr 45. poz.391,Dz.U. 2003 Nr 5. poz.594, Dz.U. 2003 Nr 166. poz.1611, Dz.U. 2003 Nr 189. poz. 1851, Dz.U. 2003 Nr 96. poz. 874, Dz.U. 2004 Nr 19. poz.177, Dz.U. 2004 Nr 93. poz. 890, Dz.U. 2003 Nr 166. poz.1611, Dz.U. 2004 Nr 93. poz. 890, Dz.U. 2004 Nr 123. poz.1291, Dz.U. 2004 Nr 121. poz. 1264) oraz §18 Uchwały Nr XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę - 196.560 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 196.560 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 196.560 zł
 2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę - 196.560 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 196.560 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 196.560 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 424/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2004 rok, które przyznaje Powiatowi dotację celową w kwocie 196.560 zł w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, §2130 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na uzupełnienie średniej wojewódzkiej kwoty dotacji w 2004 r.

Środki w kwocie 137.684 zł przeznacza się na zabezpieczenie zobowiązań wymagalnych tj. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla DPS w Nowym Czarnowie.

Środki w kwocie 58.876 zł przeznacza się na zabezpieczenie zobowiązań wymagalnych tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla DPS w Moryniu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-08-02 13:58:19
data ostatniej aktualizacji: 2004-08-02 13:58:19

Strona odwiedzona 918 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.