Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

72 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 341/2004 z dnia 2004-08-02

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie ośrodka domków letniskowych z przyłączami i przepompownią ścieków na działce nr 195

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z następującymi zmianami: art. 5 Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41/ Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu uzgadnia projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie ośrodka domków letniskowych z przyłączami i przepompownią ścieków na działce nr 195, z następującymi uwagami:

 • z uwagi na położenie gruntów leśnych o oznaczeniu Bz-LsV, dr-LsV w granicach terenu objętego projektem decyzji, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt przedmiotowej decyzji należy uzgodnić z organem właściwym w sprawach ochrony gruntów leśnych - tj. z dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych). Jednocześnie w pkt. 8.2 projektu należy uwzględnić ochronę gruntów leśnych występujących w granicach terenu objętego projektem przedmiotowej decyzji
 • ze względu na zmianę treści § 12 rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (zmiana opublikowana w Dz. U. z 2004 r. Nr 109 poz. 1156) należy jednoznacznie określić nieprzekraczalną linię zabudowy
 • należy zdefiniować pojęcie wysokości budynku z uwagi na uchylenie treści § 7 rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (zmiana opublikowana w Dz. U. z 2004 r. Nr 109 poz. 1156)
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

data opublikowania: 2004-08-09 14:53:44
data ostatniej aktualizacji: 2004-08-09 14:53:44

Strona odwiedzona 913 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.