Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

74 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 375/2004 z dnia 2004-08-11

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 Zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 45 poz. 439, Dz. U. z 2003 Nr 65 poz. 594, Dz. U. z 2003 Nr 166 poz. 1611, Dz. U. z 2003r. Nr 189 poz.1851, Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 874, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Dz. U. z 2004 r. Nr 93 poz. 177, Dz.U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1264) oraz § 18 Uchwały Nr XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 35.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 15.000 zł
   • rozdział 75414 - Obrona cywilna - 15.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 20.000 zł
   • rozdział 75414 - Obrona cywilna - 20.000 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 35.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 35.000 zł
   • rozdział 75414 - Obrona cywilna - 35.000 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 35.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 15.000 zł
   • rozdział 75414 - Obrona cywilna - 15.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 20.000 zł
   • rozdział 75414 - Obrona cywilna - 20.000 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 35.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 35.000 zł
   • rozdział 75414 - Obrona cywilna - 35.000 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków i dochodów dokonuje się:

 1. Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 296/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2004 rok, w którym dokonano zmian w dotacjach celowych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75414 - Obrona cywilna, polegających na:
  1. zmniejszeniu wydatków o kwotę 15.000 zł w § 6410 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;
  2. zwiększeniu wydatków o kwotę 15.000 zł w § 2130 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem pomieszczeń powiatowego centrum zarządzania kryzysowego oraz wyposażeniem w sprzęt techniczny.
 2. Mylnym zakwalifikowaniem w układzie wykonawczym budżetu dotacji w wysokości 20.000 zł na zadania obrony cywilnej (ujęto w § 2110, winno być § 6410).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-09-01 10:11:01
data ostatniej aktualizacji: 2004-09-01 10:11:01

Strona odwiedzona 853 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.