Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

74 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 376/2004 z dnia 2004-08-11

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 Zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 45 poz. 439, Dz. U. z 2003 Nr 65 poz. 594, Dz. U. z 2003 Nr 166 poz. 1611, Dz. U. z 2003r. Nr 189 poz.1851, Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 874, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Dz. U. z 2004 r. Nr 93 poz. 177, Dz.U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1264) oraz §18 Uchwały Nr XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 300 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 300 zł
   • rozdział 80195- Pozostała działalność - 300 zł
 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 300 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 300 zł
   • rozdział 80195- Pozostała działalność - 300 zł
§ 2
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 6.468 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 710 - Działalność usługowa - 6.468 zł
   • rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 6.468 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 2.028 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 710 - Działalność usługowa - 2.028 zł
   • rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 2.028 zł
 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 6.468 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 710 - Działalność usługowa - 6.468 zł
   • rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 6.468 zł
 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 2.028 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 710 - Działalność usługowa - 2.028 zł
   • rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 2.028 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków i dochodów dokonuje się zgodnie z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 277/2004 z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2004r., które przyznaje Powiatowi Gryfińskiemu dotację celową (z rez. cel. budżetu państwa cz. 83, poz. 16) w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 285/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2004r., w którym dokonano zmian w dotacjach celowych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, polegających na:
  • zmniejszeniu wydatków o kwotę 2.028 zł w § 6410- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
  • zwiększeniu wydatków o kwotę 2.028 zł w § 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
   Zwiększone dotacje w § 2110 przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania samochodu służbowego, w tym na zakup paliwa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie.
 3. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 315/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2004, w którym zwiększona została dotacja celowa o kwotę 4.440 zł w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany § 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zwiększenie dotacji przeznacza się na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z wypłatą nagrody jubileuszowej pracownikowi Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-09-01 10:12:19
data ostatniej aktualizacji: 2004-09-01 10:12:19

Strona odwiedzona 869 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.