Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

77 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 400/2004 z dnia 2004-09-14

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004

Na podstawie art. 128, ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 Nr 15 poz. 148 Zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 45 poz. 439, Dz. U. z 2003 Nr 65 poz. 594, Dz. U. z 2003 Nr 166 poz. 1611, Dz. U. z 2003r. Nr 189 poz.1851, Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 874, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Dz. U. z 2004 r. Nr 93 poz. 177, Dz.U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1264) oraz § 18 Uchwały Nr XII/120/2003 Rady Powiatu Gryfińskiego w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003r, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 114.488 zł.
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 758 - Różne rozliczenia - 10.000 zł
   • rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 10.000 zł
   • dział 750 - Administracja publiczna - 25.000zł
   • rozdział 75019 - Rady Powiatów - 25.000zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 79.488zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 79.488 zł
 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 114.488 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 750 - Administracja publiczna - 35.000zł
   • rozdział 75095 - Pozostała działalność - 35.000zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 79.488 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 79.488 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek:

 1. Naczelnika Wydziału Promocji , Informacji i Współpracy Międzynarodowej w sprawie zwiększenia wydatków w dziale 750 rozdziale 75095 - Pozostała działalność w celu realizacji zaplanowanych do końca 2004r. zadań. Środki na ten cel zostaną przesunięte z działu 750 rozdziału 75019 - Rady Powiatów (25000 zł) oraz wydatków z rezerwy budżetowej Powiatu Gryfińskiego (10000 zł).
 2. Dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie w sprawie przeniesienia w planie wydatków .
  Środki te zostaną przeniesione z rozdziału 80195 - Pozostała działalność do rozdziału 80120 - Licea ogólnokształcące (79488 zł).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-09-28 12:21:02
data ostatniej aktualizacji: 2004-09-28 12:21:02

Strona odwiedzona 931 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.