Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

80 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 431/2004 z dnia 2004-10-06

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Nr 96 poz. 874, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291, Nr 121 poz. 1264) oraz Uchwały Nr XVIII/216/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 września 2004r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XVIII/216/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2004 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Pismem Ministra Finansów Nr ST5-4820-19 p/2004 informującym o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 o kwotę 50 153 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
  Zwiększenie związane jest z dofinansowaniem remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych. W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 po zwiększeniu wynosi 15 998 030 zł.
  Środki przeznacza się na remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 2. Zawartym porozumieniem z dnia 30 sierpnia 2004r. z Gminą Gryfino dotyczącym pomocy finansowej w kwocie 19. 000zł z przeznaczeniem na realizacje zadania --wspieranie osób niepełnosprawnych - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W ramach przyznanej pomocy finansowej Powiat Gryfiński zobowiązuje się dofinansować zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 5a, 74-100 Gryfino.
 3. Zwrotem otrzymanych środków w wysokości 3.000 zł przez Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania z zakresu " Edukacja ekologiczna" w związku z reorganizacją jednostki - włączeniem jednostki do Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-10-15 09:35:13
data ostatniej aktualizacji: 2004-10-15 09:35:13

Strona odwiedzona 784 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.