Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

II sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr II/18/2006 z dnia 2006-12-20

w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia przetargu.

Na podstawie § 3 załącznika Nr 2 do uchwały Nr XIII/134/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2004r. Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwalnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie z obowiązku przeprowadzenia przetargu na najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 183,91 m2, w budynku położonym w Chojnie przy ul. Dworcowej 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli pismem z dnia 10 października 2006 r. znak: CDiDN-DA-2010/4/06/HW zwróciło się do Zarządu Powiatu w Gryfinie z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie nowej umowy najmu pomieszczeń na siedzibę Biblioteki Pedagogicznej w Chojnie w budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującym się w Chojnie przy ul. Dworcowej 1.

Lokalizacja biblioteki w budynku Powiatu jest korzystna ze względu na sąsiedztwo dwóch szkół. Bliskość dworca kolejowego ułatwi dostęp do biblioteki nauczycielom z terenu powiatu.

Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli realizuje cele publiczne, o których mowa w art. 2 ust.3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Celem działania CDiDN jest kształcenie ustawiczne kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, doradców metodycznych, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za sprawy oświaty oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli inspirujące do samokształcenia w zakresie doskonalenia umiejętności pedagogicznych i specjalistycznych.

Przyjąć zatem należy, że w przedmiotowej sprawie zachodzi przesłanka polegająca na istnieniu ważnego celu publicznego. Dlatego jest zasadne zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia przetargu, poprzez pozytywne podjęcie uchwały w tym zakresie.

data opublikowania: 2007-01-04 11:22:53
data ostatniej aktualizacji: 2007-01-04 11:22:53

Strona odwiedzona 933 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.