Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

II sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr II/19/2006 z dnia 2006-12-20

w sprawie wyrażenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 162/1 o powierzchni 0,5245 ha, położonej obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy Parkowej 5, zabudowanej budynkiem i budowlami szpitala.

Na podstawie § 9 załącznika do uchwały Nr XXVI/333/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 sierpnia 2005r. w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński pełni funkcje organu założycielskiego przy zbyciu, wydzierżawianiu i wynajęciu majątku trwałego będącego majątkiem własnym zakładów (otrzymanym i zakupionym), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 162/1 o powierzchni 0,5245 ha, położonej obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy Parkowej 5, zabudowanej budynkiem i budowlami szpitala.

§ 2

Zrealizowanie paragrafu 1 nastąpi w uzgodnieniu z Zarządem Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitala przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "INTERMED" Sp. z o.o. w Nowogardzie jest realizacją postanowień umowy trójstronnej, zawartej w dniu 19 grudnia 2005r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie i "INTERMED" Sp. z o.o. w Nowogardzie, określającej wzajemne działania przy restrukturyzacji opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz zasady realizacji przedsięwzięć w zakresie świadczenia usług medycznych finansowanych ze środków publicznych, w tym eksploatacja, utrzymanie i zarządzanie niezbędnymi składnikami majątkowymi.

Celem wydzierżawienia nieruchomości jest realizacja świadczeń medycznych (lecznictwa szpitalnego) przez i INTERMED Sp. z o.o. w Nowogardzie, na które SPZOZ Szpital Powiatowy przekaże spółce kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Mając powyższe na uwadze, uznać należy, że w przedmiotowej sprawie spełniona jest przesłanka, polegająca na istnieniu szczególnie uzasadnionego przypadku, o której mowa w § 9 załącznika do uchwały Nr XXVI/333/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 sierpnia 2005r. w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński pełni funkcje organu założycielskiego przy zbyciu, wydzierżawianiu i wynajęciu majątku trwałego będącego majątkiem własnym zakładów (otrzymanym i zakupionym), a która warunkuje możliwość wyrażenia przez Radę Powiatu w Gryfinie zgody na odstąpienie od przetargu przy odpłatnym rozporządzaniu składnikami majątku trwałego (dzierżawa) przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie projektu uchwały w powyższej sprawie jest uzasadnione.

data opublikowania: 2007-01-04 11:22:53
data ostatniej aktualizacji: 2007-01-04 11:22:53

Strona odwiedzona 1162 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.