Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

II sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr II/23/2006 z dnia 2006-12-20

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 35.000 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  • dział 852 - Pomoc społeczna - 35.000 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 35.000 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 35.000 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  • dział 852 - Pomoc społeczna - 35.000 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej- 35.000 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Uchwała przewiduje:

 1. Zwiększenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 35.000 zł (na wniosek dyrektora tej jednostki ) w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców. Tym samym zwiększa się plan wydatków DPS w Nowym Czarnowie jako zabezpieczenie środków na realizację programu naprawczego (podniesienie poziomu usług bytowych - remont korytarzy, kanalizacji).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-01-04 11:55:13
data ostatniej aktualizacji: 2007-01-04 11:55:13

Strona odwiedzona 1014 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.