Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

II sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr II/24/2006 z dnia 2006-12-20

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 250.664,76 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z tego:
  • dział 803 - Szkolnictwo wyższe - 49.080,00 zł
   • rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - 49.080,00 zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 201.584,76 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 201.584,76 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 256.387,76 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  • dział 750 - Administracja publiczna - 5.723,00 zł
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 5.723,00 zł
   z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z tego:
  • dział 803 - Szkolnictwo wyższe - 49.080,00 zł
   • rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - 49.080,00 zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 201.584,76 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów -201.584,76 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 5.723,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  • dział 600 - Transport i łączność - 196,00 zł
   • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 196,00 zł
  • dział 801 - Oświata i wychowanie - 3.147,00 zł
   • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 188,00 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 1.011,00 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 1.948,00 zł
  • dział 852 - Pomoc społeczna - 1.485,00zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 396,00 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 990,00 zł
   • rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 99,00 zł
  • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 277,00 zł
   • rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 277,00 zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 618,00 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 315,00 zł
   • rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 303,00zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Uchwała dotyczy:

 1. Zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 250.664,76 zł w związku z podpisanie umów na nową edycję projektów stypendialnych:
  1. pn. "Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie gryfińskim III" z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 201.584,76 zł,
  2. pn. "Stypendia EFS dla studentów w powiecie gryfińskim III" z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla studentów w kwocie 49.080 zł.
 2. Zmian w planie wydatków budżetowych w związku z zawartą przez Zarząd Powiatu w Gryfinie umową ubezpieczeniową na okres 01.09.2006 - 31.08.2007, dotyczącą ubezpieczenia majątku trwałego i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.

W związku z tym, że raty za polisy ubezpieczeniowe płacone są przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, zasadnym staje się zmniejszenie planów finansowych ubezpieczonych jednostek, zwiększając tym samym plan finansowy Starostwa (powyższe dotyczy płatności I raty w wysokości 5.723 zł za okres 01.09.2006-31.12.2006).


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-01-04 12:19:29
data ostatniej aktualizacji: 2007-01-04 12:19:29

Strona odwiedzona 993 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.