Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

II sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr II/25/2006 z dnia 2006-12-20

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 534.832 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  • dział 758 - Różne rozliczenia - 463.350 zł
   • rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 73.159 zł
   • rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 390.191 zł
  • dział 852 - Pomoc społeczna - 59.539 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 59.539 zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 11.943 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 11.943 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 347.191 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  • dział 750 - Administracja publiczna - 347.191 zł
   • rozdział 75020 -Starostwa powiatowe - 347.191 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 270.127zł
  z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  • dział 801 - Oświata i wychowanie - 198.645 zł
   • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 47.500 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 151.145 zł
  • dział 852 - Pomoc społeczna - 59.539 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 59.539 zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 11.943 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 11.943 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 82.486 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  • dział 801 - Oświata i wychowanie - 50.000 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 38.500 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 11.500 zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 32.486 zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 32.486 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Uchwała przewiduje:

 1. Zwiększenie planu dochodów w związku Pismem Ministra Finansów ST4-4822-776/2006 z dnia 25 października 2006 r., w którym przyznano dla Powiatu Gryfińskiego kwotę 390.191 zł ze środków rezerwy ogólnej, które to środki przeznaczone są na uzupełnienie dochodów Powiatu.
 2. Zwiększeniem planu dochodów w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST5-4822-22P/2006, które informuje o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Gryfińskiego o kwotę 73.159 zł.
 3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu dokonuje się zwiększenia planu wydatków następujących jednostek oświatowych:
  • Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie o kwotę 14.000 zł
  • Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o kwotę 104.659 zł,
  • Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 4.500 zł
  • z przeznaczeniem na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.
 4. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zmniejsza się plan dotacji dla szkól niepublicznych w łącznej kwocie 50.000 zł.
 5. Zmian w planie wydatków ZSP Mieszkowice w związku z przedłożonym wnioskiem dyrektora tej placówki o zmianę miedzy działami 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 32.486 zł
 6. Zwiększeniu planu finansowego DPS Dębce o kwotę 14.539 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w dziale opiekuńczo-terapeutycznym,
 7. Zwiększeniu planu finansowego DPS Trzcińsko-Zdrój o kwotę 45.000 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców oraz świadczonych usług, z przeznaczeniem na bieżącą działalność.
 8. Zwiekszeniem planu finansowego SOSW w Chojnie na wniosek dyrektora tej jednostki w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów z tytułu usług (sprzedaż posiłków) o kwotę 11.943 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, niezbędnych do świadczenia usług świadczenia posiłków.
 9. Zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia funkcjonowania jednostki do końca roku 2006. Biorąc pod uwagę wysokość środków, jaką planuje się przekazać na rachunek budżetowy jednostki oraz środki potrzebne na uregulowanie zobowiązań i zabezpieczenie wynagrodzeń na koniec grudnia zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.000 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-01-04 12:19:29
data ostatniej aktualizacji: 2007-01-04 12:19:29

Strona odwiedzona 929 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.