Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

III sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr III/29/2006 z dnia 2006-12-29

zmieniająca uchwałę Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok, zmienionej:

 • Uchwałą Nr XXXII/410/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 stycznia 2006 r.,
 • Uchwałą Nr XXXIII/431/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r.,
 • Uchwałą Nr XXXVI/455/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2006 r.,
 • Uchwała Nr XXXVII/484/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r.,
 • Uchwałą Nr XXXVIII/498/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 lipca 2006 r.,
 • Uchwałą Nr XL/534/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 października 2006 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 11 kwotę 438.608 zł zamienia się na kwotę 388.608 zł
 2. W § 15 pkt 1 kwotę 310.446 zł zamienia się na kwotę 340.355 zł.
 3. Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmiany wprowadzane niniejsza uchwałą związane są ze:

 1. Zmianą kwoty planu dotacji na rok 2006 dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, która została ustalona do wysokości 388.608 zł. Zmniejszenia kwoty dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 50.000 zł następuje zgodnie z realizacją zasady: "przekazywania transz miesięcznych, w relacji rzeczywistej liczby uczniów uczęszczających w danym miesiącu do szkoły".
 2. Zwiększeniem planu dotacji o kwotę 29.909 zł na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym powiatom z zakresu zabezpieczenia wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach.
 3. Zmianą planu kwot wydatków wprowadzonych uchwałami w sprawie zmian w budżecie, przeznaczonych na realizację projektów inwestycyjnych, w związku z czym zmianie uległ zmianie załącznik Nr 14 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-01-04 08:32:38
data ostatniej aktualizacji: 2007-01-04 08:32:38

Strona odwiedzona 1038 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.