Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

III sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr III/34/2006 z dnia 2006-12-29

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Gryfinie do prowadzenia negocjacji, zawierania porozumień z wierzycielami będącego w likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055) o samorządzie powiatowym Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do prowadzenia negocjacji i zawierania porozumień w sprawie spłaty zobowiązań będącego w likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do składania Radzie Powiatu miesięcznych sprawozdań i informowanie Komisji Rewizyjnej na bieżąco z postępu prowadzonych negocjacji i wyników zawartych porozumień.

§ 3

Tracą moc:

 • uchwała Nr VII/72/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 maja 2003r.
  w sprawie przyjęcia założeń do harmonogramu dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie oraz terminów spłaty jego zobowiązań,
 • uchwała Nr VIII/81/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 02 lipca 2003r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr VII/72/2003 w sprawie przyjęcia harmonogramu dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie oraz spłaty jego zobowiązań.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku z rozpoczętym w dniu 4 sierpnia 2006 roku procesem likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2006r. Nr 86, poz. 1557) zachodzi konieczność upoważnienia Zarządu Powiatu w Gryfinie do dalszego prowadzenia negocjacji i zawierania porozumień z wierzycielami likwidowanego podmiotu.

Do spłaty pozostały zobowiązania wobec 50 byłych pracowników "Zespołu" oraz 53 pozostałych wierzycieli łącznie na kwotę ponad 8 mln zł.

W tej sytuacji podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd Powiatu do prowadzenia negocjacji i zawierania porozumień z wierzycielami SPZZOZ w Gryfinie jest w pełni uzasadnione.

data opublikowania: 2007-01-04 09:45:29
data ostatniej aktualizacji: 2007-01-04 09:45:29

Strona odwiedzona 1089 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.