Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

III sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr III/35/2006 z dnia 2006-12-29

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 61.875 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  • dział 758 - Różne rozliczenia - 61.875 zł
   • rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 61.875zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 61.875 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  • dział 750 - Administracja publiczna - 61.875 zł
   • rozdział 75020 -Starostwa powiatowe - 61.875 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Uchwała przewiduje:

 1. Zwiększenie planu dochodów w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów kwoty w wysokości 61.875 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów (w dniu 21 grudnia na rachunek budżetu Powiatu wpłynęła ww. kwota z Ministerstwa Finansów tytułem: Rezerwa subwencji ogólnej dla powiatów za miesiąc 12.2006 r.(3206$ST4-4822-923/2006405)
 2. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 61.875 zł w związku z brakiem możliwości wypracowania planowanych dochodów.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-01-04 09:51:55
data ostatniej aktualizacji: 2007-01-04 09:51:55

Strona odwiedzona 1093 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.