Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

IV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IV/50/2007 z dnia 2007-01-25

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 219.957 zł
 2. z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  • dział 852 - Pomoc społeczna - 1.500 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1.500 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z tego:
  • dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 218.457 zł
   • rozdział 90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 125.135 zł
   • rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 93.322 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 219.957 zł
 2. z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  • dział 852 - Pomoc społeczna - 1.500 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1.500 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z tego:
  • dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 218.457 zł
   • rozdział 90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 125.135 zł
   • rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 93.322 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicerzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Rafał MuchaUZASADNIENIE

Uchwała przewiduje:

 1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 218.457 zł w związku z podpisaną umowa dotacji Nr 70/06/MN-PO/D oraz trójstronnym porozumieniem z dnia 10.10.2006 r. w sprawie dofinansowania i wykonania zadania pn. "Badanie wód Odry i jej dopływów oraz zanieczyszczeń powietrza w Powiecie Gryfińskim" zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (strona dotująca), Powiatem Gryfińskim (strona dotowana) oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Szczecinie (wykonawca badań i pomiarów). Na badanie jakości wody przeznacza się kwotę 125.135 zł, natomiast na ocenę jakości powietrza kwotę 93.322 zł. W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny w postaci informacji o aktualnym stanie jakości powietrza i wody w Powiecie Gryfińskim.
 2. Zwiększenie planu dochodów w związku z przekazaną przez PKO BP CRB Biuro w Szczecinie darowizną dla Domu Dziecka w Binowie w kwocie 1.500 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych przez placówkę.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-01-29 15:31:25
data ostatniej aktualizacji: 2007-01-29 15:31:25

Strona odwiedzona 876 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.