Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

V sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr V/64/2007 z dnia 2007-03-01

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie

Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. i z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Z dniem 30 kwietnia 2007 r. likwiduje się jednostkę budżetową pod nazwą Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie.

§ 2

Mienie likwidowanej jednostki przekazuje się na rzecz Powiatu Gryfińskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Traci moc: Uchwała Nr II/10/99 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie", Uchwała Nr IV/41/99 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie", Uchwała Nr VIII/74/99 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 września 1999 r. w sprawie zmiany uchwały NR II/10/99 Rady powiatu w Gryfinie z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Powiatowy Zarząd Dróg", Uchwała nr XXIX/371/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie", Uchwała nr XXXVIII/478/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Gryfinie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Uchwała jest wynikiem realizacji Uchwał Rady Powiatu Nr 518/XXXIX/2006 z dnia 11.10.2006 r. w sprawie przystąpienia do realizacji postępowania naprawczego - wdrożenia finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie - w likwidacji oraz Nr 32/III/2006 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa.

Jednostka zarządza nieruchomościami o łącznej wartości księgowej 363.026,38 zł oraz dysponuje mieniem ruchomym o wartości księgowej 581.321,62 zł. W budżecie na 2007 rok Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie ma zagwarantowaną kwotę w wysokości 2.500.000,00 zł.

data opublikowania: 2007-03-06 10:28:04
data ostatniej aktualizacji: 2007-03-06 10:28:04

Strona odwiedzona 1186 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.