Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

V sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr V/68/2007 z dnia 2007-03-01

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego oznaczonych numerami działek:

 1. 247/8 o powierzchni 14 000m2 położona w obrębie Daleszewo,
 2. 59 o powierzchni 2 648m2, 53/2 o powierzchni 635m2, położonych w obrębie Moryń 1,
 3. 421 o powierzchni 1 302m2, 422 o powierzchni 5 999m2, 423 o powierzchni 1011m2 położonych w obrębie Banie 2.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Nieruchomości oznaczone numerami działek: 247/8 położona w obrębie Daleszewo, 59, 53/2 położone w obrębie Moryń, 422, 421, 423 położone w obrębie Banie 2, stanowiące własność Powiatu Gryfińskiego, znajdują się w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach.

Działka oznaczona nr 247/8 o powierzchni 1 4000m2 położona w obrębie Daleszewo stanowi działkę niezabudowaną, była wykorzystywana jako składowisko materiałów do utrzymania dróg.

Działka oznaczona numerem 59 o powierzchni 2 648m2 zabudowana jest budynkiem biurowym i budynkiem gospodarczym - świetlicą. Działka numer 53/2 o powierzchni 635m2 usytuowana jest na zapleczu działki 59 i stanowi działkę niezabudowaną.

Działka oznaczona numerem 421 o powierzchni 1 302m2 jest zabudowana budynkiem socjalno - biurowym, budynkiem warsztatowym, wiatą stalową nietrwale związaną z gruntem i zadaszeniem dawnej stacji paliw. Działki numer 422 o powierzchni 5 999m2 i numer 423 o powierzchni 1011m2 są niezabudowane.

Przedmiotowe nieruchomości z dniem 1 stycznia 1999r. na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2000r. stały się z mocy prawa własnością Powiatu Gryfińskiego. Następnie zostały przekazane w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach na prowadzenie zadań statutowych.

Z uwagi na przewidzianą nowym regulaminem organizacyjnym likwidację Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach przedmiotowe nieruchomości staną się zbędne na cel określony w decyzji ustalającej trwały zarząd. Przyjąć także należy, że będą one zbędne Powiatowi Gryfińskiemu do prowadzenia działalności statutowej.

Konsekwencją powyższego jest uznanie zasadności zbycia przedmiotowych nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, celem uzyskania możliwie najwyższej kwoty ze sprzedaży. W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie przez Radę Powiatu w Gryfinie przedmiotowej uchwały.

data opublikowania: 2007-03-06 11:22:43
data ostatniej aktualizacji: 2007-03-06 11:22:43

Strona odwiedzona 934 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.