Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

V sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr V/69/2007 z dnia 2007-03-01

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień zakończenia działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 12 ust. 2 pkt 6, art. 52, ust. 3 pkt 1ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, z 2003r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 145, poz.1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005r. Nr 10, poz. 66, Nr 164, poz. 1365, Nr 184, poz. 1539) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe SPZZOZ w Gryfinie od dnia 01.01.2006r. do dnia zakończenia działalności tj. 03 sierpnia 2006r. będące załącznikiem do niniejszej uchwały wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 842,76 zł. oraz rachunek zysków i strat wykazujący zysk bilansowy w kwocie 342.757,29 zł.

§ 2

Zysk bilansowy Rada Powiatu przeznacza na pokrycie straty bilansowej z poprzednich lat działalności SPZZOZ w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 52, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie przedstawia się Radzie Powiatu w Gryfinie jako organowi tworzącemu SPZZOZ w Gryfinie.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-03-06 11:38:17
data ostatniej aktualizacji: 2007-03-06 11:38:17

Strona odwiedzona 1039 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.