Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

V sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr V/70/2007 z dnia 2007-03-01

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 21 ust.4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055) oraz § 3 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz.U. Nr 61, poz.709) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Radnym przysługuje dieta miesięczna w wysokości:

 1. Przewodniczącemu Rady Powiatu - 1.900 zł
 2. Członkom Zarządu Powiatu będącymi radnymi - 1.900 zł
 3. Zastępcy Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Przewodniczącym Stałych Komisji Rady Powiatu - 1.100 zł
 4. Pozostałym radnym - 800 zł
§ 2

Pełna dieta określona w § 1 przysługuje radnemu pod warunkiem uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach rady, zarządu lub komisji, których radny jest członkiem.

§ 3

W razie nieobecności radnego stosuje się następujące potrącenia diet miesięcznych określonych w § 1:

 • 5 % diety za każdą nieobecność w posiedzeniu Komisji Rady, Zarządu Powiatu lub sesji Rady Powiatu, jeśli radny jest członkiem dwóch komisji lub członkiem Zarządu Powiatu,
 • 10 % diety za każdą nieobecność w posiedzeniu Komisji Rady, Zarządu Powiatu lub sesji Rady Powiatu, jeśli radny jest członkiem jednej komisji lub Przewodniczącym Rady Powiatu,
 • 100 % diety w przypadku nieobecności we wszystkich zwołanych posiedzeniach Komisji Rady, Zarządu Powiatu lub sesji Rady Powiatu w miesiącu, za który przysługuje dieta, z wyłączeniem Przewodniczącego Rady Powiatu,
 • w przypadku niezwołania posiedzenia Komisji Rady, Zarządu Powiatu lub sesji Rady Powiatu w danym miesiącu następuje potrącenie 50 % przysługującej diety, z wyłączeniem Przewodniczącego Rady Powiatu.
§ 4

Tracą moc:

 • uchwała Nr VI/163/2000 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego;
 • uchwała Nr XVII/184/2000 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11 października 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/163/2000 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 lutego 2007 r.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman Michalski

data opublikowania: 2007-03-06 11:38:17
data ostatniej aktualizacji: 2007-03-06 11:38:17

Strona odwiedzona 1366 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.