Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

V sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr V/71/2007 z dnia 2007-03-01

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr II/31/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

Na podstawie art.191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U. 187, poz.1381) Rady Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr II/31/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006, zmienia się:

 1. 1) w załączniku Nr 1 do uchwały kwoty otrzymują brzmienie:
  1. a) w poz.3 i kol.4 - "2.893.601,73zł" ,
  2. b) w poz. "Razem"i kol.4 - "4.007.082.67zł",
 2. 2) w załączniku Nr 2 do uchwały kwoty otrzymują brzmienie:
  1. a) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza i rozdziale 85495 - Pozostała działalność, kol. 4 i 5 - "2.893.601,73zł"
  2. b) w pozycji "Razem", kol.4 - "4.007.082,67zł" i kol.5 "3.932.711,01zł"
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą prostują błędy pisarskie występujące w załącznikach Nr 1 i 2 do Uchwały Nr II/31/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Kwota planowanych wydatków w dziale 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza na zadanie pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie", zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych została wpisana wartość - 2.999.206,18zł , winna być kwota - 2.893.601,73zł.

data opublikowania: 2007-03-06 11:45:48
data ostatniej aktualizacji: 2007-03-06 11:45:48

Strona odwiedzona 946 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.