Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

V sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr V/73/2007 z dnia 2007-03-01

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 87.592,95 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  • dział 750- Administracja publiczna - 87.592,95 zł
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 87.592,95 zł
 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 87.592,95 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  • dział 758 - Różne rozliczenia - 87.592,95 zł
   • rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 87.592,95 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę - 87.592,95 zł
  • z tytułu::
   • Pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 87.592,95 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 87.592,95 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 750- Administracja publiczna - 87.592,95 zł
    • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 87.592,95 zł
   (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 3

Planowany deficyt budżetu Powiatu Gryfińskiego zwiększy się o kwotę 87.592,95 zł i wyniesie 1.547.592,95 zł, a finansowany będzie pożyczką zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przypadającego do realizacji w roku 2007.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Uchwała przewiduje zmniejszenie planowanych wydatków w związku z zaangażowaniem środków własnych w wysokości 87.592,95 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 56/2007 z dnia 12 lutego 2007) na kontynuację z roku 2006 projektu pn. ".Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Powyższy projekt współfinansowany jest pożyczką na prefinansowanie w wysokości 87.592,95 zł zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2006 roku.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania:
data ostatniej aktualizacji:

Strona odwiedzona 1046 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.