Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

V sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr V/74/2007 z dnia 2007-03-01

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 464.927,60 zł
  • z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z tego:
  • dział 803 - Szkolnictwo wyższe - 78.420,00 zł
   • rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - 78.420,00 zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 386.507,60 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 386.507,60 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 472.329,60 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  • dział 750 - Administracja publiczna - 7.402,00 zł
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 7.402,00 zł
   z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z tego:
  • dział 803 - Szkolnictwo wyższe - 78.420,00 zł
   • rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - 78.420,00 zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 386.507,60 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów -386.507,60 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 7.402,00 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  • dział 852 - Pomoc społeczna - 6.085,00 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 2.434,00 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 3.651,00 zł
  • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 100,00 zł
   • rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 100,00 zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.217,00 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 1.217,00 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Uchwała dotyczy:

 1. Zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 464.927,60 zł w związku z realizacją projektów stypendialnych w roku 2007:
  1. pn. "Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie gryfińskim III" z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 386.507,60 zł,
  2. pn. "Stypendia EFS dla studentów w powiecie gryfińskim III" z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla studentów w kwocie 78.420,00 zł.
 2. Zmian w planie wydatków budżetowych w związku z wystawionymi polisami komunikacyjnymi dotyczącymi samochodów Ford Transit, będących w użytkowaniu właściwych jednostek organizacyjnych powiatu oraz doubezpieczeniem do polisy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Powiatowym Urzędzie Pracy.

W związku z tym, że raty za polisy ubezpieczeniowe płacone są przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, zasadnym staje się zmniejszenie planów finansowych ubezpieczonych jednostek, zwiększając tym samym plan finansowy Starostwa (powyższe dotyczy płatności za I kwartał 2007 w wysokości 7.302 zł - za polisy komunikacyjne i kwota 100 zł jako doubezpieczenie do polisy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Powiatowego Urzędu Pracy).


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-03-06 12:05:46
data ostatniej aktualizacji: 2007-03-06 12:05:46

Strona odwiedzona 1039 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.