Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

VI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VI/78/2007 z dnia 2007-04-05

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055) w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1420) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się "Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2007 r.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

"Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007" reguluję współpracę pomiędzy samorządem Powiatu Gryfińskiego a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 r. określając cele, zasady i priorytety tej współpracy.

"Roczny program współpracy" jest spójny z założeniami "Wieloletniego programu współpracy", co w dłuższym horyzoncie czasu, pozwoli na efektywniejsze i innowacyjne podejście do form współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi. Program stanowi również katalog priorytetowych działań, które na przestrzeni roku pozwolą uregulować i wypracować płaszczyzny wspólnych działań, których skutki będą korzystne dla obu stron, m.in. poprzez wsparcie przedsięwzięć zwiększających udział mieszkańców w tworzeniu i realizacji lokalnej polityki społecznej. Dzięki czemu możliwe będzie zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej zgodnie z jej wolą, a co w konsekwencji stworzy korzystny klimat prowadzący do obustronnej edukacji i w konsekwencji do poszerzania obszarów współdziałania.

Niniejszy "Program" stanowi dominantę wyznaczającą kierunek długofalowej, wzajemnej współpracy, co w konsekwencji warunkuje budowę stabilnego społeczeństwa obywatelskiego.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-04-11 09:25:38
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-11 09:25:38

Strona odwiedzona 7453 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.