Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

VI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VI/80/2007 z dnia 2007-04-05

w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r.

Na podstawie art. 420 oraz art. 400 ust. 1, art. 401 ust.1, ust.14, art. 403, art. 405, art. 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r.Nr 129, poz. 902, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz.1832; M.P. z 2006 r. Nr 71, poz.714 i Nr 73, poz. 734 oraz Dz.U. Nr 169, poz. 1199) art. 4 pkt 13, art.12 pkt. 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. określonego Uchwałą Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr IV/47/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. w zakresie dotyczącym "Zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r." - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmiany w obowiązującym zestawieniu przychodów i wydatków oraz planie przychodów i wydatków PFOŚiGW w Gryfinie dotyczą:

 1. Stanu środków funduszu na początku roku - dostosowanie do zgodności po rozliczeniu rzeczywistego wykonania..
 2. Poz. 4.9 zestawienia "Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych - powiatowe jednostki organizacyjne"- zadanie realizowane przez Zarząd Powiatu Gryfińskiego pn.: Wdrożenie polsko-niemieckiego projektu "Kraina epoki lodowca na brzegach Odry" - Geopark - zwiększenie zatwierdzonej kwoty tj. z 2.000 zł na 20.000 zł. (Porozumienie o współpracy w ramach polsko-niemieckiego projektu: Geopark "Kraina epoki lodowca na brzegach Odry" - §6).
 3. Poz.4.10 zestawienia "Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie -omyłka pisarska, zamiast kwoty 5.000 zł wpisano 3.000 zł.
 4. Zmiana nazwy zadania w poz. 4.11 "Działalność kontrolna w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód realizowana przez Społeczną Straż Rybacką Powiatu Gryfino- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie" - do nazwy zadania wprowadzono Okręg PZW w Szczecinie jako wnioskodawcę zadania a zarazem podmiot uprawniony do nawiązania stosunku umownego.
 5. Wprowadzenia do zestawienia oraz planu wydatków odsetek od środków pieniężnych naliczonych przez bank w dniu 31.12.2006 r., które przekazano do budżetu powiatu w bieżącym roku (poz.V).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-04-11 09:47:36
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-11 09:47:36

Strona odwiedzona 1414 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.