Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

VII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VII/88/2007 z dnia 2007-04-27

w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na okres 2007-2011

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz na podstawie art.100 ust.3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo Wodne (tekst jednolity z 2005 r. -Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z późn.zm) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zgłasza się Ryszarda Laskę na członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego na okres 2007-2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity z 2005 r. - Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Pan dr inż. Andrzej Kreft przystąpił do wyłonienia kandydatów na członków Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na okres 2007 - 2011. Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego zwana dalej Radą w świetle w/w ustawy, stanowi organ opiniodawczo-doradczy dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym. Do jej zakresu działania należy wyrażanie opinii nt.:

 • projektów warunków korzystania z wód regionu wodnego,
 • dokumentacji planistycznych sporządzanych przez dyrektorów rzgw,
 • rejestru wykazów obszarów chronionych,
 • projektów planów ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego,
 • projektów planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy,
 • przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych,
 • projektów inwestycji związanych z gospodarowaniem wodami w regionie wodnym,
 • projektów programów mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych do wód,
 • projektów gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie ochrony zasobów wodnych.

Teren Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego obejmuje obszar dorzecza Odry od ujścia Nysy Łużyckiej do ujścia Roztoki Odrzańskiej wraz z Zalewem Szczecińskim, bez dorzecza Warty oraz obszar dorzecza rzek Przymorza Zachodniego od zachodniej granicy państwa do zlewni rzeki Wieprzy włącznie wraz z obszarem Przymorza zawartym między zlewnią rzeki Wieprzy i zlewnią rzeki Słupi.

Zgodnie z art. 100 ust. 3 w/w ustawy - Rada składa się z 30 członków zgłoszonych przez organy samorządu terytorialnego, organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz społeczne związane z gospodarką wodną a także przez zakłady korzystające z wód oraz właścicieli wód nie należących do Skarbu Państwa, powołanych na okres 4 lat.

Członków Rady powołuje, na wniosek Dyrektora RZGW - Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, spośród osób zgłoszonych przez w/w organy i jednostki. Szczegóły związane z funkcjonowaniem Rady regulują przepisy art. 100 i art. 101 ustawy Prawo Wodne.

Zarząd Powiatu w Gryfinie rekomenduje kandydata na członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na okres 2007-2011 - Radnego Ryszarda Laskę.

data opublikowania: 2007-04-30 12:09:32
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-30 12:09:32

Strona odwiedzona 1085 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.