Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

VIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/90/2007 z dnia 2007-05-31

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 8 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 82 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego jako alternatywy w stosunku do pożyczki z budżetu państwa na okres kredytowania do 30 lat, z przeznaczeniem na :

 1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji
  1. kredyt w wysokości 1.539.910 zł
   na wykup udziału w nieruchomości przy ul. 11 Listopada, zaciągnięty w PKO BP S.A. zgodnie z umową nr 310-13/3/II/3/2002
   termin spłaty: 31.12.2007r.,
   pozostało do spłaty na dzień 30.04.2007 r.- 230.536,50zł
   oprocentowany: WIBOR 3M + marża banku w wysokości 0,187 punktu procentowego
  2. kredyt w wysokości 703.769,39 Euro, stanowiący równowartość 2.500.000 zł,
   na remont budynku przy ul. Sprzymierzonych 4, zaciągnięty w PKO BP S.A. zgodnie z umową nr 310-1412978/3/II/10/2002, termin spłaty: 01.04.2013 r., pozostało do spłaty na dzień 30.04.2007 r. - 426.409,44 Euro oprocentowany: EURIBOR 3M + marża banku w wysokości 1,5 punktu procentowego
  3. kredyt w wysokości 3.500.000 zł na restrukturyzację SP ZZOZ zaciągnięty w PKO BP S.A. zgodnie z umową nr 10204812-120850277-310-13/II/2/2003, termin spłaty: 01.01.2011r., pozostało do spłaty na dzień 30.04.2007 r.-1.875.000,00 zł oprocentowany: WIBOR 3M + marża banku w wysokości 1,0 punktu procentowego
  4. kredyt w wysokości 2.642.062 zł na wydatki nie mające pokrycia w dochodach otrzymany w BOŚ S.A. zgodnie z umową nr 11/2004/O/Pk/Sz termin spłaty: 01.01.2011r., pozostało do spłaty na dzień 30.04.2007 r.- 1.642.062,00 zł oprocentowany: WIBOR dla depozytów 3M +marża banku 0,03 punktu procentowego
  5. kredyt inwestycyjny w wysokości 4.000.000 zł zaciągnięty w BOŚ S.A. zgodnie z umową nr 08/2006/I/K/Sz termin spłaty: 31.12.2015, pozostało do spłaty na dzień 30.04.2007 r. - 4.000.000 zł oprocentowany: WIBOR dla depozytów 3M +marża banku 0,19 punktu procentowego
  6. emisja obligacji
   • seria A - 6 letnie na kwotę 300.000 zł - emisja 31.12.2004r.
    oprocentowanie: WIBOR 6M +marża dla inwestora 0,95%
   • seria B - 7 letnie na kwotę 700.000 zł - emisja 31.12.2004r
    oprocentowanie: WIBOR 6M +marża dla inwestora 1,00%
   • seria C - 8 letnie na kwotę 700.000 zł - emisja 31.12.2004r
    oprocentowanie: WIBOR 6M +marża dla inwestora 1,05%
   • seria D - 9 letnie na kwotę 700.000 zł - emisja 31.12.2004r
    oprocentowanie: WIBOR 6M +marża dla inwestora 1,10%
   • seria E - 10 letnie na kwotę 600.000 zł - emisja 31.12.2004r
    oprocentowanie: WIBOR 6M +marża dla inwestora 1,15%
   • seria F - 7 letnie na kwotę 300.000 zł - emisja 30.04.2005 r.
    oprocentowanie: WIBOR 6M +marża dla inwestora 1,00%
   • seria G - 8 letnie na kwotę 300.000 zł - emisja 30.04.2005 r.
    oprocentowanie: WIBOR 6M +marża dla inwestora 1,05%
   • seria H - 9 letnie na kwotę 800.000 zł - emisja 30.04.2005 r.
    oprocentowanie: WIBOR 6M +marża dla inwestora 1,10%
   • seria I - 10 letnie na kwotę 1.600.000 zł - emisja 30.04.2005 r.
    oprocentowanie: WIBOR 6M +marża dla inwestora 1,15%
 2. sfinansowanie procesu likwidacji SP ZZOZ w Gryfinie w Likwidacji, który na dzień 30.04.2007 r. wykazuje zobowiązania w łącznej wysokości 8.390.775,00zł, w tym:
  • należność główna: 3.991.712,51 zł
  • odsetki: 4.075.030,94 zł
  • pozostałe koszty: 324.031,55 zł,
 3. spłatę zobowiązań SP ZOZ Szpital Powiatowy, które na dzień 30.04.2007 r. w łącznej wysokości wynoszą 3.492.170,82 zł, w tym:
  • należność główna: 3.329.440,98 zł
  • odsetki: 162.729,84 zł
§ 2
 1. Wysokość kredytu, o którym mowa § 1 uchwały ustala się do kwoty 19.000.000 zł.
 2. Kredyt postawiony zostanie do dyspozycji Powiatu Gryfińskiego w następujących transzach:
  • rok 2007 - do kwoty 3.000.000 zł,
  • rok 2008 - do kwoty 10.000.000 zł,
  • rok 2009 - do kwoty 6.000.000 zł.
§ 3

Zaciągnięte zobowiązanie zabezpieczone może być poręczeniem, gwarancją, cesją należności, poręczeniem wekslowym.

§ 4
  Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 uchwały będą mogły być:
 • przypadające dla Powiatu udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu,
 • opłaty uiszczane na rzecz budżetu Powiatu.
§ 5

Do podpisania umowy kredytowej upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gryfinie

Roman MichalskiUZASADNIENIE

Starania o pozyskanie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego stanowią alternatywę w stosunku do pożyczki z budżetu państwa. Pozyskanie środków finansowych w wysokości do 19 000 000,00 zł ma na celu zakończenie procesu likwidacji SP ZZOZ w Gryfinie w Likwidacji oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań, które na 30.04.2007 r. wynoszą 8.390.775,00zł. Uzyskane środki pozwolą również negocjować warunki spłaty oraz wysokość odsetek od zobowiązań SP ZOZ Szpital Powiatowy, który na dzień 30.04.2007 r. wykazuje zadłużenie w łącznej wysokości wynosi 3.492.170,82 zł.

Konsolidacja istniejących zobowiązań Powiatu Gryfińskiego z tytułu kredytów oraz emisji obligacji pozwoli uzyskać wymierne oszczędności z tytułu obsługi zadłużenia.

Skarbnik Powiatu

mgr Izabela Świderek

data opublikowania: 2007-06-05 10:39:41
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-05 10:39:41

Strona odwiedzona 1041 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.