Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

VIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/92/2007 z dnia 2007-05-31

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) uchwala się co następuje:

§1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1.500.000zł
  z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 350.000 zł
  rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 350.000 zł
  dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.150.000 zł
  rozdział 85495 - Pozostała działalność - 1.150.000 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę - 1.500.000 zł
  z następującego tytułu:
  1. Kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.500.000 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Powstający planowany deficyt budżetu Powiatu Gryfińskiego zwiększy się o kwotę 1.500.000 zł i wyniesie 3.047.592,95 zł, a finansowany będzie zaciągniętymi już kredytami i pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Przychody zwiększa się z tytułu zaciągniętego, zgodnie z umową Nr 08/2006/I//Sz o kredyt inwestycyjny z dnia 30.08.2006 r., kredytu inwestycyjnego w łącznej wysokości 4 000 000 zł. Z uwagi na nieruchomienie kredytu w wysokości 1 500 000 zł w 2006 roku zasadnym jest włączenie kwoty 1 500 000 zł do budżetu 2007 r. jako przychody z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

 1. "Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno-biurowe Starostwa Powiatowego w Gryfinie" w kwocie 350.000 zł,
 2. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie w kwocie 1.150.000 zł.

W wyniku tego planowany na rok 2007 deficyt w wysokości 1 547 592,95 zł zwiększy się do kwoty 3 047 592,95 zł i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych już kredytów i pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Skarbnik Powiatu
mgr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-06-05 10:41:56
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-05 10:41:56

Strona odwiedzona 1091 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.