Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

VIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/93/2007 z dnia 2007-05-31

zmieniająca uchwałę Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1

W uchwale Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok wprowadza się następującą zmianę:

 1. W § 6 ust. 1 pkt 3 kwotę 127.127,00 zł zastępuje się kwotą 129.957,80 zł
 2. W § 6 ust.1 pkt 2 kwotę 1.864.512,00 zł zastępuje się kwotą 1.894.512,00 zł
§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gryfinie

Roman MichalskiUZASADNIENIE

Projekt uchwały przewiduje zmiany polegające na:

 1. Zwiększeniu kwoty dotacji przeznaczonej dla Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka "Agatos" w Gardnie o kwotę 2.830,80. Zmiana ta wynika z:
  • zmniejszenia planu wydatków w kwocie 14.280,20 zł, w związku z przeniesieniem jednego wychowanka w/w placówki do Domu Dziecka w Binowie
  • zwiększenia planu wydatków w związku z tym, iż od dnia 5 kwietnia 2007 r. obowiązuje nowy koszt utrzymania dziecka w Niepublicznym Rodzinnym Domu Dziecka "Agatos" w wysokości 1.521,93 zł miesięcznie na każde dziecko - Zarządzenie Nr 16/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 7 marca 2007 - różnica pomiędzy planem wydatków wyliczonym na podstawie poprzedniego kosztu utrzymania a obecnym kosztem wynosi 17.111,00 zł .
 2. Zwiększeniu kwoty dotacji przeznaczonej dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie o kwotę 30.000 zł.

Skarbnik Powiatu

mgr Izabela Świderek

data opublikowania: 2007-06-05 10:41:56
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-05 10:41:56

Strona odwiedzona 1004 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.