Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

VIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/95/2007 z dnia 2007-05-31

w sprawie pozbawienia ulicy Plac Wolności w Mieszkowicach kategorii drogi powiatowej

Na podstawie art. 6a ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, zmiany - Dz. U. z 2007 r. Nr 23 poz. 136), w porozumieniu z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22.02.2007 r. w sprawie zaopiniowania pozbawienia ulicy Plac Wolności w Mieszkowicach kategorii drogi powiatowej - Uchwała nr 156/07 z dnia 22.02.2007 r., po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Myśliborzu, Zarządu Powiatu w Policach, Zarządu Powiatu w Pyrzycach, Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim, Zarządu Miasta Szczecin oraz Burmistrza Mieszkowic, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Pozbawia się kategorii drogi powiatowej ulicę Plac Wolności położoną w Mieszkowicach, stanowiącą działkę drogową nr 226, obręb ewidencyjny 4 miasta Mieszkowice.

§ 2

Położenie ulicy Plac Wolności, o której mowa w §1 oznaczone jest na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Pozbawienie drogi, o której mowa w § 1, kategorii drogi powiatowej następuje z mocą od 1 stycznia 2008 r. pod warunkiem zaliczenia tej drogi do kategorii dróg gminnych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gryfinie

Roman MichalskiUZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona numerem działki 226 o po. 0,6020 ha, położona w obrębie 4 miasta Mieszkowice, będąca własnością Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie, stanowi teren Placu Wolności w centrum miasta Mieszkowice.

Burmistrza Mieszkowic wystąpił z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie części przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Mieszkowice. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez tutejszy Zarząd Dróg, z zastrzeżeniem, że bardziej zasadne będzie przekazanie całej nieruchomości.

Ponowne wystąpienie Burmistrza Mieszkowic o nieodpłatne przekazanie całej nieruchomości nr 226 uzyskało pozytywną opinię, a zgoda Rady Powiatu w Gryfinie wyrażona jest w Uchwale Nr XL/529/2006 z dnia 25.10.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Mieszkowice w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych pozbawienie drogi kategorii powiatowej można dokonać w drodze uchwały Rady Powiatu.

Naczelnik
Wydziału Zarządzania Drogami

Inż. Arkadiusz Durma


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-06-05 10:44:05
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-05 10:44:05

Strona odwiedzona 1213 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.