Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

VIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/97/2007 z dnia 2007-05-31

w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art.90t ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572; Nr 109, poz. 1161; Nr 69, poz. 624; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 131, poz. 1091; Nr 122, poz. 1020; Nr 167, poz. 1400; Nr 94, poz. 788; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273), Rada Powiatu w Gryfinie uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego, zwany dalej programem w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu, określona będzie każdorazowo na dany rok w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę Powiatu w Gryfinie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gryfinie

Roman MichalskiUZASADNIENIE

Ustawa o samorządzie powiatowym umożliwia Radzie Powiatu Gryfińskiego podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, natomiast ustawa o systemie oświaty umożliwia wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w drodze tworzenia programów lokalnych lub regionalnych. Na tej podstawie wnioskuje się podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego.

Powiat Gryfiński poprzez wspieranie zdolnych i pracowitych uczniów szkół ponadgimnazjalnych pomoże im w uzyskaniu wiedzy i umiejętności w procesie rozwoju edukacyjnego. Wyróżniający się wysoką średnią ocen uczniowie tych szkół będą w przyszłości wykorzystywać zdobytą wiedzę promując przez to powiat gryfiński poza jego granicami: w województwie, kraju a nawet na arenie międzynarodowej.

Stypendium za wybitne wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia w nauce - przyznawane za udział w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, będzie promować osiągnięcia edukacyjne uzdolnionej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Jednocześnie będzie ono stanowić dodatkowy czynnik motywujący uczniów do dalszej nauki.

Stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego będzie uzależnione od środków finansowych, przewidzianych corocznie na ten cel w uchwale budżetowej.

Wobec podanych wyżej argumentów podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-06-05 10:45:49
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-05 10:45:49

Strona odwiedzona 4490 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.